نمایشگاه بین المللی اصفهان آبان 96
نمایشگاه صنعت ساختما ن و تجهیزات وابسته مهر 1395
نمایشگاه تخصصی درب و پنجره استامبول مارس 2014
دومین نمايشگاه بين المللي در و پنجره، تجهيزات و صنايع وابسته شهریور 1394
نوزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان مهر1395
اولین نمايشگاه بين المللي در و پنجره، تجهيزات و صنايع وابسته ابان 1393