کارخانه تولید

فروشگاه درب اول

با ما در تماس باشید

تلفن                                                     03136200063

مدیر بازرگانی    مهندس حیدری                  09131295307
مدیر تولید         مهندس میر محمدصادقی       09131095100

آدرس کارخانه
اصفهان منطقه صنعتی نجف آبادابو ریحان بیرونی 11 فرعی5

آدرس کارگاه
اصفهان ابتدای اتوبان ذوب آهن روبه روی زندان مرکزی
(یزد آباد) شهرک قدس کوی بافندگان حدفاصل بهار 10 و پرستو