تفاوت بین درب معمولی اپارتمانی  وضد سرقت در درب های معمولی کلاف اصلیاز  الوار چوب روسی کاج به قطر ۶ در ۴ است پهنای قفل حدوداً ۲ سانتی .‌متر است که در حفره ای که به اصطلاح کوم گفته می شود قرار می گیرد در بدنه اصلی ستون در نهایت پهنای ۵ و نیم سانت درب را که ۲ سانت حفره محل قفل برش داده شده  و از هر طرف حدوداً یک و نیم سانت چوب به عرض ۶ سانت قفل را دربرمی‌گیردکه استحکام اصلی در روی این قسمت است ولی در دربهای ضد سرقت قفل با توجه به اینکه ساختار اصلی کلاف در که از ورقه یک بیست وپنج و یا یک و نیم ساخته شده قفل درون اهن قرار گرفته و کلاف اصلی در از طریق پروفیل های افقی و یک ورق فولادی به طور کامل محافظت شده و در نهایت استحکام و امنیت خیلی بیشتری نسبت به درب چوبی خواهد داشت به دلیل اینکه قفل درون قاب  فلزی قرار گرفته و یک پروفیل هم به طور معمول به صورت عمودی پشت قفل سرتاسر از پایین تا بالا ستون اصلی در را تقویت می کند در بعضی از کارخانه ها یک لبه ی ال شکل روی لبه لنگه در از سمت بیرون در نظر گرفته شده که این لبه داخل قسمتی که نوار درزگیر دور چهارچوب است قرار گرفته و به اصطلاح در ضد دیلم می شود این لبه باعث می شود کهنشود دیلم بین چهارچوب ولنگه رفته  همانطور که میدانید چهارچوب فلزی درب ضد سرقت فلزیست و با توجه به ساختار لنگه درب های ضد سرقت به اصطلاح نره در فلز دیده می شود موقع باز و بسته شدن در آهن چهارچوب و لنگه در موقع بسته شدن در روی هم ضربه خورده و صدای فلزی می دهد برای جلوگیری از این اتفاق نواری درزگیر از مشتقات پلی مر استفاده می شود در حفرهای که در روی چهارچوب تعبیه می شودنصب میشود و نقشه صداگیر درزگیر و قبار گیر  را نیز ایفا می کند این نوار باعث می شود که فاصله حدودا نیم سانتی متر بین لبه فلزی در و چهارچوب ایجاد شود فاصله ایجاد شده  فضایی می دهد  برای دیلم شدن  که نقطه ضعف  درها می شود و در نتیجه برخی از کارخانه ها لبه ال شکل ضد دیلم را برای رفع‌مشکل فاصله در نظر می‌گیرند در نتیجه قاب فلزی لنگه استحکام و امنیت در درب های ضد سرقت خیلی بیشتر از دربهای چوبی می باشد از لحاظ سازه فلزی همانطور که میدانید دزدها از دو طریق می توانند وارد آپارتمان شود ۱ با شکستن و اهرم کردن لنگه در و ۲ از طریق باز کردن قفل در درب های ضد سرقت با توجه به ساختار فلزی محکم امنیت شکستن اهرم کردن را تامین کرده و از طریق دو قفل در درب های ضد سرقت استفاده می شود  که معروف ترین قفل دربهای ضد سرقت قفل کاله می باشد در این مدل درب ها از دو قفل با کلید مجزا استفاده شده تا در صورت باز شدن زمان باز شدن دو برابر شودنهایتا این دربها به به اشتباه ضد سرقت معروف شده اند درب ایمنی هستند یعنی زمان باز شدن را زیاد می کنند ویا باز شدن از طریق ضربه زدن ویا شکستن با سرو صدای زیاد همراه است که مانع خوبی برای دزدیده شدن هست