درب اول با توجه به افزایش سرقت از منازل و آپارتمان ها و به دلیل نیاز مشتریان خود جهت ایمنی منازل خود تدبیر بر ساخته درب ضد سرقت کرده است با توجه به این که نیمی از مشتریان در آپارتمان ها در حال سکونت دارای درب های تمام چوب و یا در های روکشی چهارچوب فلزی یا چوبی دارند و در بعضی از موارد درب قوص دار دارند با توجه به اینکه استانداردی برای ساخت درب ورودی در ایران وجود ندارد اندازه ورودی درب ها سلیقه‌ای ساخته می‌شود در نتیجه تنوع ابعاد و طراحی زیاد است با توجه به اینکه درب های ضد سرقت موجود در بازار ۳ تیپ هستند ۱۰۵ *۲۱۰ ۱۱۰ *۲۱۰ ۱۱۵ *۲۱۱ که مفید 90 یا ۹۵ یا یک متر دارند

برای جایگزین کردن این در قاب ودرب های قدیمی همکاران در بفروش به این نحوعمل می کنند در صورت بزرگ بودن درب های قدیمی چهارچوب درب ضد سرقت را درون چهارچوب قبلی قرار داده نتیجه تا اندازه ورودی از قبل کوچکتر می شود و یا اینکه اگر ابعاد از چهارچوب موجود کوچکتر باشد چارچوب قبلی باید تخریب شود که باعث صدمه به گچ دیوار سنگ یا سرامیک یا راه پله و کف واحد آپارتمان می شود

شرکت درب اول برای اینکه ابعاد درب کوچک نشود و نیازی به تخریب نداشته باشد برای چهارچوب شما یک لنگه درب ضد سرقت می سازد که می‌تواند چهارچوب چوبی فلزی فرانسوی ساده نگین و حتی دربهایی با تمام قوص و یا نیم قوص در بالا بسازد که نتیجتاً ابعاد درب کوچک نشده و تغییر در یک ساعت بدون تخریب و خرابی انجام  می شود